Čo ak zásielku neprevezmem?

Tento článok píšeme, pretože existujú zákazníci, ktorí až do dňa doručenia zásielky nevedia, či o tovar majú záujem. Samozrejme, máme pochopenie pre ľudí, ktorým okolnosti nedovolia zásielku prebrať (práca, nutnosť odcestovať, zdravotné problémy, …) Ak medzi týchto ľudí nepatríte, tak môžete byť úplne pokojní. Od nášho tímu môžete očakávať pomoc v každom smere, či sa jedná o výber stromčeka, jeho zostavenie alebo riešenie nezrovnalostí. Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás a veľmi si to vážime.

Nasledujúce riadky sú určené pre tých, u ktorých nastane situácia, že si objednaný tovar neprevezmú. Považujeme to za povinnosť, informovať vás o postupe v prípade neprevzatia zásielky a čo od nás môžete očakávať. V prípade, že zákazník nezruší svoju objednávku pred jej odoslaním zo skladu a následne ju neprevezme, dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy, ku ktorej sa zaviazal dokončením objednávky. Takýmto neuváženým konaním nám vznikajú náklady na poštovnom k vám + poštovnom na vrátenie zásielky.

Tieto reálne náklady vám budú vyúčtované (s DPH, bez úrokov a pokút, ak si to situácia nežiada inak). Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Nakoľko došlo k porušeniu kúpnej zmluvy, existujú dve možnosti riešenia:

1.) na túto skutočnosť budete upozornení mailom a následne nám uhradíte vzniknutú škodu (postup bude popísaný v mailovej správe)

2.) tovar si opätovne objednáte a celková suma bude navýšená o sumu spôsobenej škody pri prvotnom neprevzatí

Treba si uvedomiť, že takýmto neprebratím nám nevznikajú len finančné náklady na dopravu, ale takisto musíme tovar po vrátení otvoriť a skontrolovať, v množstve prípadov zlikvidovať pôvodné balenie, prebaliť a veľa inej práce. Že ste o takomto postupe nevedeli? Väčšina ľudí o tom nevie. Do budúcna prosím popremýšľajte nad tým, aké nepríjemnosti vznikajú predajcom pri neprebratí zásielky.

Uvedomujeme si, že môžu nastať okolnosti, kedy jednoducho nemáte možnosť tovar prebrať a neprebrať zásielku nebol váš zámer. Ale pochopte prosím aj vy nás, že nemôžeme nečinne znášať takéto škody.