Kontakt

Kontaktné informácie

Wocht s.r.o.
Pribinova 923/25
Bošany 956 18

Telefón: 0918 858 053
e-mail: info@svetstromcekov.sk
Facebook

Daňové informácie

IČO: 50186965
IČ DPH: SK2120200874
Sme platcami DPH

Okresný súd Trenčín, odbor sro, vložka 33233/R

Bankové spojenie

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK10 0900 0000 0051 7168 1990

Naše predajne

Bošany 95618

Ulica ČSA 575/30

PREDAJ STROMČEKOV BUDE ZNOVU SPUSTENÝ V AUGUSTE!!!
Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám prejavili v roku 2020.
x