Reklamácie

Reklamácia bez udania dôvodu

Spotrebiteľ ma právo podľa zákona vrátiť tovar do 14 dní od dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.  V takomto prípade je nutné vypísať odstúpenie od zmluvy na diaľku ( na stiahnutie ) a spolu s tovarom zaslať na našu adresu Továrenská 314 (staré kožiarenské závody) 95618 Bošany. Po doručení tovaru spolu s odstúpením od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spotrebiteľovi vrátiť plnú sumu za tovar.


Reklamácia

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (výrobok ďalej nepoužívať)!! V takomto prípade je nutné vypísať odstúpenie od zmluvy na diaľku ( na stiahnutie ), vypísať vady výrobku a spolu s tovarom zaslať na našu adresu Továrenská 314 (staré kožiarenské závody) 95618 Bošany. Po obdržaní bude tovar poslaný na posudok o oprávnení reklamácie.


UPOZORNENIE : Balík bez pribaleného odstúpenia od zmluvy na diaľku neevidujeme ako reklamáciu a nie sme povinní dohľadávať dôvod vrátenia balíku !!!


Odstúpenie od zmluvy vypisujte pozorne a čitateľne. Pokiaľ je to možné vyplňte ho na počítači.


Ak si nie ste istí či je tovar naozaj poškodený napíšte nám na info@svetstromcekov.sk, alebo zavolajte na telefónne číslo +421 232 447 778 a my Vám radi poradíme.


Dokumenty na stiahnutie :

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy


Kontaktné údaje :

Wocht s.r.o.
Pribinova 923/25
Bošany 956 18

Telefón: +421 232 447 778
e-mail: info@svetstromcekov.sk

IČO: 50186965
IČ DPH: SK2120200874


Nevyhovuje vám výška a chceli by ste vymeniť za inú ?

Tovar v pôvodnom stave je možné vymeniť do 14 dni od obdržania tovaru . V takomto prípade postupujte nasledovne. Napíšte nám na email o potvrdení objednávky , ktorý ste od nás obdržali po vytvorení objednávky za akú veľkosti by ste si želali vymeniť pôvodnú veľkosť. Ak nedisponujete týmto emailom tak nám napíšte na info@svetstromcekov.sk. Je potrebné aby ste nám vypísali meno, priezvisko, adresu, telefóne číslo, číslo objednávky a výšku ktorú by ste si želali.


Chýbala vám v balíku noha na umelý stojan ?

V takomto prípade nám stačí napísať na info@svetstromcekov.sk vaše číslo objednávky spolu s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom a my vám pošleme náhradnú nohu.

UPOZORNENIE : Zákazník je povinný skontrolovať si balík hneď po prevzatí. Nárok na náhradný stojan je možný iba prvých 14 dní od obdržania tovaru . Po tejto dobe nie je reklamácia oprávnená a považuje sa za špekulatívnu.


Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.