Chýba mi špička na stromčeku

Najdlhšiu vetvičku na vrchole stromčeka vystrite do zvislej polohy, čím vytvoríte špic stromčeka.

Ostatné kratšie vetvičky naaranžujte dookola tak, aby stromček pôsobil prirodzene.

Správne a nesprávne vystretie špičky stromčeka

Pozrite si názorné video, ako vystrieť špičku stromčeka: