FACEBOOK SÚŤAŽ – „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK”

Fotky odporúčame zasielať na mailovú adresu info@svetstromcekov.sk

Zaslaním fotky do súťaže o najkrajší vianočný stromček súhlasíte s použitím fotky na propagačné účely